خدمات کارگونتخدمات کارگونت

خدمات کارگونت

جواب سوالهای متداول

جواب سوالهای-متداول    – اضافه بار کیلویی چند محاسبه می شود ؟  اضافه بار به وزن، تعداد و ایرلاین مورد نظر بستگی دارد. بعضی از ایرلاین […]

کالای مرجوعی و خروج موقت کالا

Live animal

اصلاح بارنامه (CCA)

اصلاح بارنامه Cargo Correction Advise آیا بعد ازصدور بارنامه و ارسال محموله از مقصد متوجه شدید که نیاز است اطلاعات بارنامه اصلاح شود؟ اگر پاسخ شما […]

MSDS چیست؟

آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی یا همان (MSDS) آیا برای شما اتفاق افتاده است که برای ارسال یک محصول یا محموله خاص ، نماینده […]

حمل جنازه توسط هواپیما

کارگو چیست؟

اگر برنامه ای برای صادرات یا ارسال بار بصورت هوایی دارید . اگر میخواهید برای عزیزانتان در کشوری دیگر ، هدیه ای ارسال کنید.و یا حتی […]