قوانین فرودگاهی کاناداقوانین فرودگاهی کانادا

قوانین فرودگاهی کانادا

خدمات کارگونت

جواب سوالهای متداول

جواب سوالهای-متداول    – اضافه بار کیلویی چند محاسبه می شود ؟  اضافه بار به وزن، تعداد و ایرلاین مورد نظر بستگی دارد. بعضی از ایرلاین […]

کالای مرجوعی و خروج موقت کالا

فریت مسافری

کوریر و پست سریع

Live animal

اضافه بار مسافری

اصلاح بارنامه (CCA)

اصلاح بارنامه Cargo Correction Advise آیا بعد ازصدور بارنامه و ارسال محموله از مقصد متوجه شدید که نیاز است اطلاعات بارنامه اصلاح شود؟ اگر پاسخ شما […]