خدمات کارگونتخدمات کارگونت

خدمات کارگونت

جواب سوالهای متداول

جواب سوالهای-متداول    – اضافه بار کیلویی چند محاسبه می شود ؟  اضافه بار به وزن، تعداد و ایرلاین مورد نظر بستگی دارد. بعضی از ایرلاین […]

Live animal

اضافه بار مسافری

کارگو چیست؟

اگر برنامه ای برای صادرات یا ارسال بار بصورت هوایی دارید . اگر میخواهید برای عزیزانتان در کشوری دیگر ، هدیه ای ارسال کنید.و یا حتی […]